• Po zaslání přihlášky máte místo v kurzu rezervované 10 dnů.
 • Do kurzu budete zařazeni po zaplacení kurzovného či zálohy ve výši 50% ceny kurzu. Zálohy jsou nutné, abychom věděli pro kolik studentů připravit materiál a také kolik studentů se bude kurzu účastnit.
 • Po uhrazení zálohy či celého kurzovného je vaše přihláška vedena jako závazná.
 • Platbu je možné zaplatit v hotovosti na adrese – Studio Trinity s. r. o., Řepčínská 101, 772 00 Olomouc – pan Stejskal/Šilarpřevodem na účet – 2800670343 / 2010
 • Při platbě formou zálohy se zbytek kurzovného vybírá na místě konání kurzu a to před zahájením kurzu.
 • Podepsáním přihlášky souhlasíte s pořízením fotografií během kurtu a jejich následným použití k propagaci.
 • Stornování kurzu:
  1. 10 a více dní před samotným kurzem se vrací kompletní vámi uhrazená částka; nebo je možné využít jiného našeho kurzu – doplatek či nedoplatek se následně vyrovná
  2.  5 – 10 dní před samotným kurzem se vrací částka bez 50% výše zálohy kurzu, pokud za sebe uvedete náhradu částka se vrací celá nebo je převoditelná na další kurz
  3. vypovězení kurzu těsně před konáním (5 a méně dní) propadá výše zálohy na uhrazení nákladů spojené s lektorem, materiálem a využitím prostor školy.
  4.  pokud se kurz nenaplní nebo dojde k jakémukoli problému, který bude znamenat neuskutečnení kurzu, vrací se celá záloha či zaslaná platba. O neuskutečnění kurzu budou přihlášení informování sms, emailem a na webu kurzů.
 • Kurzy se konají v prostorách Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. ,  Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc
  www.skolaodborna.cz
 • Pro případné dotazy nás kontaktujte: Petra Stejskalová, kurzy@kurzy-olomouc.cz, 777 607 394